หจก.นันวาเซอร์วิสซัพพลาย

จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ลูกค้าเหมือนญาติสนิท คือ ความสำเร็จตามเป้าหมายของเราแล้ว

จำหน่าย และเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

เป้าหมายการทำธุรกิจ

ไม่ได้ทำเพื่อหวังร่ำรวยหรือหวังผลประโยชน์และไม่ได้แข่งขันกับใครเป้าหมายเราคือ การที่ได้คบกับลูกค้า เหมือนญาติสนิท คือ ความสำเร็จตามเป้าหมายของเราแล้ว จากประสบการณ์มากกว่า 20  ปี ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น พัฒนาในวิชาชีพไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรใหญ่ พอเพียงหล่อเลี้ยงได้ด้วยตัวเอง เพียงพอแล้วสำหรับเรา นี้คือหลักการคิดการทำงานบริหารจัดการของเรา หจก.นันวาเซอร์วิส จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และได้เข้าระบบจดทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นนิติบุคคลตั้งแต่ 27 มีนาคม 2541 เพื่อความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เราจึงมีฐานลูกค้าหลากหลายระดับตั้งแต่ หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน และเอกชน มากพอที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ของพระคุณลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ที่ให้ความไว้วางใจที่สนับสนุนเราด้วยดีตลอดมาที่ทำให้เราได้มีที่ยืนและเดินได้อย่างภาคภูมิ

บริการจัดการโดย คุณทิวา โลหะกิจ