หจก.นันวาเซอร์วิสซัพพลาย

xerox wc5230

ราคา 29,000 บาท
คุณสมบัติ
digital copier and printer
 • เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox WorkCentre 5230
 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ สร้างภาพด้วยเลเซอร์
 • ประสิทธิภาพการรองรับงาน 100,000 แผ่น/เดือน
 • สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้งแต่ A5 – A3
 • สามารถใช้กระดาษความหนาตั้งแต่ 38 gsm – 215gsm (แล้วแต่ช่องทางป้อนกระดาษ)
 • มีความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำ 30 แผ่นต่อนาที (A4)
 • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 4.3 วินาที (A4)
 • ใช้ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องประมาณ 45 วินาที
 • มีหน่วยความจำ 256 MB HDD 40 GB
 • Network Interface Connection Ethernet 10/100Base-TX
 • ระบบการอ่านต้นฉบับ สแกนครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
 • สามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งานหน้าหลังได้
 • ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 X 600 dpi
 • ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 X 1200 dpi
 • อัตราการย่อขยาย 25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%
 • สามารถตั้งจำนวนสำเนาต่อเนื่อง 999 แผ่น
 • สำรองคิวงานได้
 • การกำหนดรหัสผู้ใช้ได้
 • ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 2 ถาด ถาดละ 500 แผ่น (80 gsm)
 • ช่องป้อนมือ Bypass 100 แผ่น
 • อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า ขณะถ่ายเอกสาร น้อยกว่า 605 วัตต์, Standby น้อยกว่า 95 วัตต์, Sleep Mode น้อยกว่า 3 วัตต์
 • น้ำหนักประมาณ 100 กก.