หจก.นันวาเซอร์วิสซัพพลาย

Xerox wc7435

ราคา 40,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี และขาว-ดำ สร้างภาพด้วยเลเซอร์
 2. ประสิทธิภาพการรองรับงาน 105,000 แผ่น/เดือน
 3. สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้งแต่ A5 – A3
 4. สามารถใช้กระดาษความหนาตั้งแต่ 55 gsm – 220 gsm (bypass and Front-Loading Paper Tray ส่วน Feeder ได้สูงสุด 128 gsm)
 5. มีความเร็วในการพิมพ์ สี 31 แผ่นต่อนาที และขาวดำ 35 แผ่นต่อนาที
 6. ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก สี 7.5 วินาที (A4) และขาวดำ 5.7 วินาที (A4)
 7. ใช้ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องประมาณ 30 วินาที
 8. หน้าจอ 8.0″ Color LCD Touch-Screen
 9. มีหน่วยความจำ 1 GB
 10. Network Interface Connection Ethernet 10/100Base-TX
 11. ระบบการอ่านต้นฉบับ สแกนครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
 12. สามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งานหน้าหลังได้
 13. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 X 600 dpi
 14. ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 X 1200 dpi
 15. สามารถแสกนสีได้ที่ความละเอียด 600 x 600dpi
 16. อัตราการย่อขยาย 25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%
 17. สามารถตั้งจำนวนสำเนาต่อเนื่อง 999 แผ่น
 18. สำรองคิวงานได้
 19. การกำหนดรหัสผู้ใช้ได้
 20. ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 1 ถาด ถาดละ 520 แผ่น (80 gsm)
 21. ช่องป้อนมือ Bypass 100 แผ่น