หจก.นันวาเซอร์วิสซัพพลาย

เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ECOSYS-M3540idn, M3550idn, M3560idn

ราคา 49,000 บาท

คุณสมบัติ

 เหมาะสำหรับออฟฟิตและกิจการขนาดกลาง-ใหญ่
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 40/50/60 แผ่น/นาที
Copy-Print-Scan-Fax-Network
ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ
ถ่ายเอกสารและพิมพ์งานหน้า-หลังโดยอัตโนมัติ
รองรับงานขนาดกระดาษใหญ่สุด F14
จอสีควบคุมแบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
สแกนความเร็ว 40/50/60 แผ่นต่อนาที
สั่งพิมพ์หรือสแกน ผ่านช่อง USB