หจก.นันวาเซอร์วิสซัพพลาย

KYOCERA TA-2201 MFP

ราคา 39,000 บาท

คุณสมบัติ

ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 22 แผ่น/นาที (A4)
Copy-Print-Scan-Network (Fax option)
ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ
ถ่ายเอกสารและพิมพ์งานหน้า-หลังโดยอัตโนมัติ
ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาด
ถ่ายเอกสารแผ่นแรกด้วยความเร็วเพียง 5.7 วินาที
ฟังค์ชั่นถ่ายบัตรประชาชน
ชุดทำภาพ Drum อายุการใช้งานยาวนานถึง 150,000 แผ่น