หจก.นันวาเซอร์วิสซัพพลาย

KYOCERA FS-6525/6530 MFP Copy+Print+Scan

ราคา 69,000 บาท

คุณสมบัติ

ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25/30 แผ่น/นาที (A4)
Copy-Print-Scan-Network (Fax option)
ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ
ถ่ายเอกสารและพิมพ์งานหน้า-หลังโดยอัตโนมัติ
ฟังค์ชั่นถ่ายบัตรประชาชน
ถ่ายเอกสารแผ่นแรกด้วยความเร็วเพียง 8 วินาที
ตั้งรหัสควบคุมการถ่ายเอกสารได้ 100  รหัส
ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาด
สั่งพิมพ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ Mobile Print