หจก.นันวาเซอร์วิสซัพพลาย

เครื่องถ่ายเอกสาร SAMSUNG ProXpress

ราคา 18,900 บาท

คุณสมบัติ

เหมาะสำหรับออฟฟิตและกิจการขนาดกลาง รับงานหนัก
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 38 แผ่น/นาที
Copy-Print-Scan-Fax-รองรับ WiFi Network
สั่งพิมพ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ Mobile Print
ชุดป้อนต้นฉบับ + ถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ
รองรับงานถ่ายเอกสารได้ถึง 20,000 แผ่น/เดือน
รับประกันอะไหล่และบริการ 3 ปี ซ่อมฟรีทั่วไทย On site service