หจก.นันวาเซอร์วิสซัพพลาย

Fuji Xerox WorkCentre 5335 (เครื่องนำเข้า มือสอง)

าคา 39,000 บาท

คุณสมบัติ

Fuji Xerox WorkCentre 5335 เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สร้างภาพด้วยระบบ LASER สามารถ Copy, Print, Scan ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 35 แผ่นต่อนาที รองรับการถ่ายเอกสารได้ 150,000 แผ่นต่อเดือน สามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งานหน้าหลังได้

เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สร้างภาพด้วยระบบ LASER
สามารถ Copy, Print, Scan
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 35 แผ่นต่อนาที ที่ขนาด A4 B4 A3
หน่วยความจำมาตรฐาน
รองรับการถ่ายเอกสารได้ 150,000 แผ่นต่อเดือน
สามารถเลือกถาดกระดาษเองได้อัตโนมัติ
สังงานหน้า จอทัชสกรีน จอสัมผัส สี ใช้งานง่าย
สามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งานหน้าหลังได้
อัตราการย่อขยาย 25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%