หจก.นันวาเซอร์วิสซัพพลาย

Canon imageRUNNER ADVANCE 4045

ราคา 45,000 บาท

คุณสมบัติ

Canon imageRUNNER ADVANCE 4045 เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ Copy, Print, Scan, fax ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 45 แผ่นต่อนาที

Support - Black & White Multifunction

With outstanding versatility and performance, the imageRUNNER ADVANCE 4045 model meets the needs of workgroup or enterprise office environments. This digital monochrome model rapidly scans, prints, copy, fax and distribute documents with precision and ease. Advanced management tools and multiple in-line finishing options help produce professional documents with ease. The imageRUNNER ADVANCE 4045 model features a range of collaboration tools, streamlined one-step operations for complicated tasks, and the power to perform multiple jobs concurrently. The imageRUNNER ADVANCE 4045 model delivers output speeds of up to 45 ppm in black-and-white, and scanning at speeds of up to 51/51 ipm (simplex, 300dpi, BW/Color). Offering standard Color Universal Send, UFR II Printing, and a range of paper handling and finishing options, the imageRUNNER ADVANCE 4045 model is intelligent value at its best.