หจก.นันวาเซอร์วิสซัพพลาย

Xerox Workcentre 5225 (25 หน้า/นาที)

ราคา 3,500 บาท

คุณสมบัติ

Copy Print Scan Fax ใช้ฟรีขาวดำ 10,000 ต่อเดือน ความเร็ว 35 แผ่นต่อนาที เหมาะสำหรับ Office ขนาดกลาง ผู้ใช้งาน 5-20 คน

ความเร็ว 25 หน้าต่อนาที
Copy Print Scan Fax
รองรับ A3-A4
คุณภาพงานพิมพ์ดีเยี่ยม
ใช้งานไม่เกิน 35,000 หน้าต่อเดือน