หจก.นันวาเซอร์วิสซัพพลาย

Kyocera 2535 MFP (A4 B/W 35 มี Fax)

ราคา 2,750 บาท

คุณสมบัติ

Copy Print Scan Fax ใช้ฟรีขาวดำ 5,000 ต่อเดือน ความเร็ว 35 แผ่นต่อนาที เหมาะสำหรับ Office ขนาดกลาง ผู้ใช้งาน 5-20 คน

ความเร็ว 35 หน้าต่อนาที
Copy Print Scan Fax
รองรับ A4
คุณภาพงานพิมพ์ดีเยี่ยม
ใช้งานไม่เกิน 20,000 หน้าต่อเดือน