หจก.นันวาเซอร์วิสซัพพลาย

Xerox WorkCentre 7435 (สี 35 หน้า/นาที)

ราคา 4,500 บาท

คุณสมบัติ

Copy Print Scan Fax ใช้ฟรีขาวดำ 5,000 สี 500 แผ่นต่อเดือน ความเร็ว 35 แผ่นต่อนาที เหมาะสำหรับ Office ขนาดกลาง ผู้ใช้งาน 5-20 คน

ความเร็ว 35 หน้าต่อนาที
Copy Print Scan Fax
รองรับ A3-A4
คุณภาพงานพิมพ์ดีเยี่ยม
ใช้งานไม่เกิน 50,000 หน้าต่อเดือน